درباره‌ی سوگ

سوگ

دیدگاهتان را بنویسید

    1. ممنونم
      فرد به فرد متفاوت است. سوگ پر از احساس‌های مختلف است، از خشم و تنفر تا اضطراب و بی‌قراری. من فکر می‌کنم سوگ زمانی به پایان می‌رسد که تمام این احساس‌ها به غم تبدیل شده باشند، غمی که آسیب‌رسان نیست و فرد می‌تواند به راحتی درباره‌ی گذشته‌ای که با فرد متوفی یا معشوق از دست رفته داشته به راحتی صحبت کند.

خواندن بعدی

سایدبار کناری